Golfstart Themalessen – Aanmelden

Via dit formulier kun je alléén aanmelden indien je een Golfstart 2 en/of 3 lessenpakket hebt.

Indien je géén Golfstartpakket hebt, kun je gewoon aanmelden via de Activiteiten Agenda.