Handicapregistratie 2024 – EUR 55

1 club, 4 golfparken én 2 gratis persoonlijke greenfees

 

Ben je niet ouder dan 17 jaar? Klik dan hier!

Golf Handicapregistratie 2023

Klik op de afbeelding hierboven voor de flyer.

 

Voor de meeste golfbanen geldt dat je een NGF-pasje nodig hebt om te kunnen spelen.

Via onze Hollandsche Golfclub, de overkoepelende club van onze vier golfparken, kun je je NGF-pasje voor baanpermissie of handicap laten registreren voor EUR 55 per jaar. Je krijgt er van ons meteen 2 (persoonlijke) greenfees bij voor 9 holes! Deze greenfees kun je gebruiken op al onze golfparken, klik hier.

Naast je registratie, ontvang je heel veel voordelen! Want op al onze golfparken zijn er regelmatig voordeelacties, speciaal voor onze handicapregistratieleden.

Voor dit lidmaatschap moet je wel in bezit zijn van een handicap (handicap 54 of lager) of golfbaanpermissie, afgegeven door Hollandsche Golfclub. Heb je nog geen golfbaanpermissie? Klik hier.

Klik op de afbeelding voor de brochure.

Wat krijg je bij je lidmaatschap?

Wat krijg je?

 • Je officiële handicapregistratie wordt verzorgd door Hollandsche Golfclub.
 • Je krijgt 2 gratis persoonlijke greenfees, geldig op onze golfparken. Je mag hiermee 9-holes op een grote baan (of kleine baan) spelen.
 • Je ontvangt een digitale NGF-pas die je kunt vinden in de
  app van Hollandsche Golfclub.
 • Met dit pasje kun je in binnen- en buitenland golfen.
 • Je kunt online scorekaarten registreren en gegevens raadplegen via de app van Hollandsche Golfclub.
 • Je kunt een ronde invoeren die meetelt voor je handicap (een qualifying ronde): via de app van Hollandsche Golfclub, de app van GOLF.NL of via je account op www.ikgagolfen.nl.

 • Je valt onder de NGF WA-golfverzekering
  (dit is een secundaire dekking).
 • Je krijgt gratis toegang tot de Golf Academie; hét online platform van de NGF om je als golfer te ontwikkelen.
 • Je kunt gratis gebruik maken van de oefenfaciliteiten op
  onze golfparken. Net als iedereen!
 • Regelmatig speciale aanbiedingen van onze golfparken.
 • Je kunt, tegen betaling van het gereduceerd greenfeetarief, deelnemen aan diverse activiteiten op onze golfparken.

Voorwaarden

 • Voor een handicapregistratielidmaatschap moet je in bezit zijn van een handicap (handicap 54 of lager) of golfbaanpermissie afgegeven door Hollandsche Golfclub. Heb je nog geen golfbaanpermissie? Kijk dan hier hoe je dit kunt halen.
 • De looptijd van een handicapregistratielidmaatschap is een kalenderjaar. Als het lidmaatschap niet voor 1 december is opgezegd, wordt er vanuit gegaan dat het lidmaatschap het komende kalenderjaar wordt verlengd.

 • Niet gebruikte greenfees vervallen aan het eind van het betreffende kalenderjaar waarin ze zijn verstrekt.
 • Golfers met een handicapregistratielidmaatschap van Hollandsche Golfclub zijn gehouden aan de statuten, reglementen en besluiten van de NGF, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het Huishoudelijk Reglement, het Contributiereglement, het Dopingreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie en het Reglement Matchfixing, en de besluiten genomen door de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep.
 • Voor onze handicapregistratieleden en onze bezoekers van onze golfparken zijn de huisregels van het betreffende golfpark van toepassing. Zie de websites, klik hier.
 • Indien je een NGF-registratie bij een andere vereniging of golforganisatie hebt (die je niet wilt behouden) zul je je daar zelf moeten uitschrijven.
 • Het handicapregistratielidmaatschap is een overeenkomst tussen de Hollandsche Golfclub en de golfer.
 • Hollandsche Golfclub behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, een aanvraag niet in behandeling te nemen of een overeenkomst stop te zetten.

NGF Reglement | Statuten

Het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Golf Federatie (PDF), Klik hier

Statuten van de Nederlandse Golf Federatie (PDF), klik hier

NGF Registratie, waarom?

Opzeggen vóór 1 december 2024

Wil je je lidmaatschap stopzetten per 1 januari 2025? Stuur dan een e-mail vóór 1 december 2024 naar Lindy, klik hier.

Loopt je handicapregistratielidmaatschap automatisch door?
Ja! Als je niet opzegt, gaan we ervan uit dat je het lidmaatschap wilt verlengen. Natuurlijk is jouw keuze pas definitief als je de factuur hebt betaald. Bij niet-betalen gaan we ervan uit dat je toch geen lidmaatschap wilde en schrijven we je uit bij de NGF.

Opzeggen bij overlijden
Opzegging bij overlijden kan worden doorgegeven aan onze administratie via een e-mail aan Lindy: backoffice@hgegolf.nl of per post: Hollandsche Golfclub, Hoekje 7B, 4286 LN  Almkerk

Bij opzegging ontvangen wij graag informatie over de contactpersoon en zijn/haar e-mailadres, zodat we informatie over het te restitueren bedrag kunnen opnemen. Bij het overlijden van een abonnementhouder – golfers met een speelrecht of een handicapregistratielidmaatschap – wordt het abonnement beëindigd per 1e van de maand volgend op het overlijden en vindt er restitutie plaats van het resterend tegoed.

Wil je je Handicapregistratie via ons regelen?

Klik op de button!