Wereld Handicap Systeem

Een korte introductie

Sinds maart is in Nederland het Wereld Handicap Systeem (WHS) ingevoerd. Waarom eigenlijk een WHS? Het huidige systeem werkte toch prima?

Het huidige systeem voldoet prima, maar elk systeem kan altijd beter. Dat is met het huidige EGA-systeem zo en dat zal bij het WHS ook zo zijn. De achterliggende gedachte om een WHS in te voeren is geweest dat het eigenlijk raar is dat we wel allemaal dezelfde spelregels gebruiken, maar niet hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, is dat steeds duidelijker geworden en daarom hebben de R&A en de USGA ook op dit vlak de handen ineen geslagen en zijn ze tot dit nieuwe systeem gekomen.

In het filmpje hieronder zie je de uitleg. Onder het filmpje krijg je puntsgewijs uitleg van de belangrijkste punten van het WHS.

Algemeen

De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm Stableford of Tegen par is, dan kan men op het moment dat er niet meer gescoord worden de bal oppakken en wordt voor de holes zonder score in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul Stableford-punten oplevert.

Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat. Als bijvoorbeeld een dame met handicap 9 van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt, een bruto score van 85 maakt.

Dan heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1 geproduceerd. Deze 10,1 is de score “boven par” op een standaard baan. Deze dagresultaten worden met decimalen bepaald.

Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (127) vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,6). In dit geval is het dagresultaat (113/127) * (85 – 73,7) = 10,1.

De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.

Transitie van EGA- naar WHS-handicap

Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicaps worden alleen scores gebruikt vanaf 2016.

Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent dat bij de transitie van de EGA- handicap naar een WHS-handicap minder of geen scores gebruikt kunnen worden.

Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk, maar deze handicap is wel erg gevoelig wanneer er scores ingeleverd gaan worden die significant slechter zijn; initieel zal de handicap dan niet zoveel omhoog gaan, maar wanneer er meer scores ingeleverd worden, kan de handicap snel stijgen.

Bij spelers die minder dan 9 scores hebben ingeleverd sinds 2016 is daarom ook sprake van dezelfde gevoeligheid.

Bij de transitie naar het WHS zal de overgrote meerderheid van de spelers een hogere handicap krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is.

Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap gelijk blijven of zelfs zakken.

De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan het hebben van 20 scores; dus we raden iedereen aan om zoveel mogelijk scores in te leveren. Het is ook belangrijk om, wanneer de buffer uit zicht is, de ronde zo goed mogelijk af te maken. Immers, als deze mindere score toch deel gaat uitmaken van de beste 8, dan wordt een bruto score met als equivalent 31 Stableford-punten omgezet in een aanzienlijk beter dagresultaat dan 26 punten.

Overige punten

Wil je meer weten?

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is dat alle spelers, ongeacht hun handicap, naast wedstrijdscores ook scores van qualifying ronden kunnen inleveren, zowel over 9 als 18 holes en onder voorwaarden ook over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes.

Ook in het WHS is er een systeem dat op basis van ingeleverde scores een correctie toepast op de scores van die dag.

In het WHS heet dat de Playing Conditions Calculation (PCC) en die wordt bepaald over alle

ingeleverde scores van spelers met een handicap lager dan 36 voor iedere dag voor iedere baan.

Omdat deze PCC pas ’s nachts bepaald wordt, is de handicap na de ronde provisioneel totdat de PCC is toegepast, wat de volgende ochtend het geval is.

Daarnaast zijn er nog een aantal mechanismen ingebouwd om te voorkomen dat handicaps te snel stijgen of niet snel genoeg dalen.

Op golf.nl/whs lees je meer details over het WHS en hier worden de belangrijkste zaken ook in filmpjes uitgelegd.

Klik hier voor de veelgestelde vragen over het WHS.

En natuurlijk kun je ook vragen stellen aan je handicapcommissie.